V/v Jetstar Điều chỉnh một số loại phí áp dụng từ ngày 01/06/2017

Dear Quý Đại Lý,

JPA thông tin Quý Đại Lý về việc thay đổi một số loại phí như sau:

  1. Điều chỉnh phí quản trị hệ thống (YR)

 

Mô tả

Code phí

Mức phí
hiện hành
(VND)

Mức phí mới
(VND)

Mức phí hiện hành
(USD)

Mức phí mới
(USD)

 
 

Carrier Surcharge

YR

130,000

140,000

6

8

 

Ghi chú:

-         Mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

-         Mức phí trên chỉ áp dụng cho các chuyến bay nội địa.

-         Mức phí bằng VND và USD sẽ được hiển thị cố định trên hệ thống. Mức phí hiển thị bằng đồng tiền khác sẽ được tính theo tỷ giá mà hệ thống cập nhật tại thời điểm tra cứu.

-         Thời gian áp dụng mức phí mới: bắt đầu từ ngày 01/06/2017.

 

  1. Điều chỉnh phí hành lý mua trước (BG):

 

Mã phí

Mức phí hiện hành
(VND)

Mức phí hiện hành
(USD)

Mức phí mới
(VND)

Mức phí mới
(USD)

 
 

BG15

150,000

7

160,000

8

 

BG20

170,000

8

180,000

9

 

BG25

230,000

10

245,000

12

 

BG30

330,000

15

355,000

18

 

BG35

390,000

18

410,000

20

 

BG40

440,000

20

465,000

22

 

Ghi chú:

-         Mức phí trên đã bao gồm 10% VAT.

-         Mức phí trên chỉ áp dụng cho các chuyến bay nội địa.

-         Mức phí bằng VND và USD sẽ được hiển thị cố định trên hệ thống. Mức phí hiển thị bằng đồng tiền khác sẽ được tính theo tỷ giá mà hệ thống cập nhật tại thời điểm tra cứu.

-         Thời gian áp dụng mức phí mới: bắt đầu từ ngày 01/06/2017.

 

Thanks & Best regards.

 

Nguyen Phuc (Mr.)

Sales Executive - Planning & Sales Department

Các tin khác

12 tuổi trở lên
Từ 2-12 tuổi
Dưới 2 tuổi