Tầm Nhìn và Sứ Mệnh

Tầm Nhìn và Sứ Mệnh

Tầm Nhìn

- Hoàng Gia Châu hướng tới là một công ty bán vé máy bay với dịch vụ chuyên nghiệp, làm việc nhanh, báo giá nhanh, chính xác, giúp khách hàng cần mua vé máy bay có một nơi tin cậy để gửi trọn niềm tin vào dịch vụ bán vé máy bay của Hoàng Gia Châu .

 

Tầm nhìn

 

Sứ Mệnh

Hoàng Gia Châu đối với khách hàng :

- Luôn lắng nghe, minh bạch, rõ ràng, chu đáo và cam kết giá tốt nhất là sức mạnh, ưu điểm của Hoàng Gia Châu khi tư vấn và phục vụ cho khách hàng.

Hoàng Gia Châu đối với đối tác :

- Tạo ra sự hợp tác tin tưởng toàn diện để hỗ trỡ nhau cùng phát triển.

Hoàng Gia Châu đối với nhân viên

- Hoàng Gia Châu tạo lập một môi trường làm việc mang lại hiệu quả cao nhất nhằm phát huy một cách toàn diện tài năng của từng cán bộ công nhân viên, tạo ra thu nhập cao cho cuộc sống ổn định và hạnh phúc để có thể tạo ra nhiều giá trị dịch vụ tốt cho khách hàng, đối tác, cổ đông và xã hội.

Hoàng Gia Châu đối với cộng đồng

- Hoàng Gia Châu hướng tới đóng góp và những công việc từ thiện giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ, góp phần làm cho cuộc sống và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

 

 Sứ mệnh

 

Các tin khác

12 tuổi trở lên
Từ 2-12 tuổi
Dưới 2 tuổi